Mitä tarkoittaa oma-aloitteiset verot?

oma-aloitteiset verot

Suomen verotusjärjestelmän mukaan kansalaiset ja yritykset maksavat erilaisia veroja. Veroja käytetään mm. erilaisten julkisten palveluiden rahoittamiseen. Tietyt verot määräytyvät automaattisesti ja ovat kiinteitä, mutta yksi verojen muoto on oma-aloitteiset verot.

Oma-aloitteiset verot tarkoittavat veroja, jotka verovelvollinen ilmoittaa ja maksaa omatoimisesti. Niitä ei voida laskea ja periä etukäteen niiden luonteen vuoksi. Oma-aloitteisia veroja maksetaan esimerkiksi jo saaduista tuloista, jolloin ilmoittaminen ja maksu tulee kysymykseen vasta myöhemmin. Oma-aloitteiset verot ovat siis sellaisia, jotka pystytään laskemaan vain verovelvollisen itsensä tekemien ilmoitusten mukaan.

Tällä sivulla kerromme tarkemmin näistä oma-aloitteisista veroista ja annamme esimerkkejä, mitkä kaikki verot kuuluvat tähän luokkaan.

Esimerkkejä oma-aloitteisista veroista

Arvonlisävero on kulutusvero, joka lisätään myytyjen tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Yrittäjän tulee tehdä arvonlisäveroilmoitus sen mukaan, minkä pituinen yrityksen verokausi on. Jos verokausi on kuukausi, alv-ilmoitus tulee tehdä ja alv maksaa joka kuukauden 12. päivä. Alvin voi ilmoittaa ja maksaa kahden kuukauden päästä verokaudesta. Niinpä esimerkiksi huhtikuun alv ilmoitetaan ja maksetaan 12. kesäkuuta.

Valmisteverot tarkoittavat veroja, joita maksetaan erilaisista valmisteista, kuten virvoitusjuomat, alkoholi, tupakka, tietyt polttoaineet, jätteet sekä kaivosmineraalit. Valmisteverojen maksaminen kuuluu mm. virvoitusjuomien valmistajille, panimoille, energiayhtiöille jne.

Työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat työnantajalle kuuluvia verovelvollisuuksia. Kun työnantaja maksaa palkkaa työntekijöilleen, hänen täytyy ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin.

Ennakkoverot ovat ennakkoon maksettavia veroja tulosta, joka saadaan esimerkiksi elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai muusta. Uusi yrittäjä arvioi oman tulonsa etukäteen ja ilmoittaa arvion Verohallinnolle.

Arpajaisvero tulee kysymykseen arpajaispelien, bingopelien tai rahapelien tilanteissa. Käytännössä jos käytössä on ollut verovapaa nettikasino, veroja ei tarvitse maksaa, mutta muussa tapauksessa rahapelivoitot ilmoitetaan Verohallinnolle.

Miten oma-aloitteiset verot maksetaan?

Oma-aloitteisista veroista ei lähetetä verovelvolliselle erillisiä laskuja, vaan verovelvollinen voi käydä maksamassa verot Oma-Vero-palvelusta. Palveluun tunnistaudutaan vahvasti pankkitunnuksilla, jonka jälkeen valitaan, onko tarkoitus asioida yksityishenkilönä vai yrityksen puolesta.

OmaVero-palvelusta pääsee tarkastelemaan omien verojen tilannetta. Palvelusta näkee mm. maksamattomat erät, seuraavat verojen ilmoitus- ja maksupäivät jne.

Maksujen kanssa kannattaa ottaa huomioon kunkin veron oma viitenumero. Kun maksun Kun maksun yhteydessä käytetään tarkalleen oikeita tietoja, maksu osoitetaan juuri oikeisiin veroihin. Kun OmaVeron kautta maksetaan veroja, maksu näkyy palvelussa 1-2 arkipäivän kuluessa.

Jos maksussa tapahtuu virheitä tai maksu myöhästyy

Jos maksutapahtuman aikana tapahtuu virhe tai maksu myöhästyy, riippuu aivan asiasta, mitkä ovat sen seuraukset.

Myöhästymisen tapauksessa tulee yleensä maksaa myöhästymismaksu ja viivästyskorko. Näiden määrän voi tarkistaa OmaVerosta.

Verohallintoon voi ottaa aina yhteyttä, jos kohtaa maksujen kanssa ongelmia tai viitenumeroiden tai muun kanssa on epäselvyyttä. Myös OmaVero-palvelu tarjoaa ohjeet palvelun käytöstä.

Mikäli Verohallinto huomaa puutteita tai verojen maksaminen on myöhässä, tästä lähetetään verovelvolliselle kirje. Tietyissä tapauksissa henkilöä saatetaan pyytää toimittamaan Verohallinnolle selvitys myöhästyneistä maksuista. Joissain tapauksissa myöhästymiseen saattaa liittyä seuraamus, kuten myöhästymismaksu.

Jos taas olet kirjannut veroilmoitukseen väärän summan ja oikea summa pienenee korjauksen myötä, Verohallinto voi palauttaa summan. Kukin tapaus käsitellään kuitenkin erikseen, riippuen verovelvollisen tilanteesta. Summan voi siis käyttää esimerkiksi muihin erääntyneihin veroihin.

Oma-aloitteisten verojen merkitys

Jotkut verot ovat oma-aloitteisia siksi, että niiden määrä riippuu aina arvioon tulevista tuloista. Verohallinnon ei ole mahdollista laskuttaa niistä asiakasta. Kun verovelvollinen huolehtii oma-aloitteisesti tulojen ilmoittamisesta verohallinnolle, verojen määrä pystytään laskemaan ja maksut toteuttamaan.

Oma-aloitteiset verot kuuluvat Suomen verotusjärjestelmään samoin kuin muutkin verot. Verovelvollisuus kuuluu kaikille oma-aloitteisilla veroilla voidaan varmistaa, että verot voidaan hoitaa myös silloin, kun niitä ei pystytä laskuttamaan tai perimään samoin kuin monia muita veroja Suomessa peritään.

Oma-aloitteisten verojen järjestelmällä voidaan myös vähentää tietyllä tavalla veroviranomaisten hallinnollista taakkaa ja verojen maksuprosessia voidaan tehostaa huomattavastikin.

Oma-aloitteisia veroja ei voi ilmoittaa miten tahansa, vaan ne perustuvat aina todellisiin tuloihin. Tämän vuoksi verojen määrä voidaan myös tarkistaa tarvittaessa. Näin voidaan myöhemminkin varmistaa tietojen todenperäisyys. Asiaan liittyy myös valvonta, jolla voidaan varmistaa, että veroja on maksettu oikea määrä ja ajallaan. Toisinaan voidaan tehdä myös tarkastuksia.

Jos kuulut niihin verovelvollisiin, joiden tulee ilmoittaa tietyt verot Verohallinnolle oma-aloitteisesti, on hyvä pysytellä huolellisena ja seurata OmaVeroa säännöllisen aktiivisesti. Näin pysyt jatkuvasti ajan tasalla omasta verotilanteestasi.

Saatat pitää myös näistä:

Sisällysluettelo